Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera!

Ups! Coś poszło nie tak. Prosze spróbuj jeszcze raz. Adres mailowy musi być poprawny. Na jeden adres mailowy nie można subskrypować newslettera więcej niż jeden raz.

Zapisałeś się do newslettera. Prosimy potwierdzić tę decyzję poprzez kliknięcie w link, który wysłaliśmy do Ciebie mailem. Jeśli mail z linkiem aktywacyjnym trafił do spamu, oznacz wiadomość jako "nie spam".

Rok Józefa Piłsudskiego w Jassach

Z okazji 150 rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego, wybitnego dowódcy i polityka, bez którego Polska nie powróciłaby na mapy Europy, Instytut Polski w Bukareszcie, Ambasada RP w Rumunii i Muzeum Zjednoczenia w Jassach wraz z partnerami 3 listopada 2017 roku zapraszają na międzynarodową konferencję naukową i wernisaż wystawy pt. „Józef Piłsudski – mąż stanu Polski i Europy”.

Rok Józefa Piłsudskiego w Jassach

W historii Polski XX wieku nie ma postaci bardziej znanej niż marszałek Józef Piłsudski (1867-1935). Słynny dowódca stał się symbolem odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Wówczas - po 123 latach zaborów, czyli podziału ziem polskich między Rosję, Prusy i Austrię, które rozgrabiały je trzykrotnie i próbowały pozbawić Polaków nie tylko ich ojczyzny, ale także języka, tradycji i kultury - kraj powrócił na mapy Europy.

Piłsudski miał również decydujący wpływ na kształt Polski po I wojnie światowej. Cieszący się dużym uznaniem międzynarodowym przywódca stanął na czele odrodzonego państwa polskiego, stworzył jego armię i demokratyczne podstawy (np. w listopadzie 1918 roku przyznał kobietom prawo głosu w wyborach). Później rządził twardą ręką, nie raz wzbudzając kontrowersje, ale też podziw nawet wśród przeciwników.

Józef Piłsudski był zaprzyjaźniony z rumuńską rodziną królewską, bywał w Rumunii na długich wakacjach i cztery razy w czasie wizyt oficjalnych (1922, 1928, 1931, 1932). Miał również zasługi dla całego kontynentu - w 1920 wygrywając Bitwę Warszawską, znaną w Polsce jako Cud nad Wisłą, na kilka dekad uchronił swój kraj i Europę przed bolszewikami.

W 2017 roku 5 grudnia przypada 150 rocznica jego urodzin. Z tej okazji polski parlament ogłosił obecny rok Rokiem Józefa Piłsudskiego, a Instytut Polski w Bukareszcie wraz z partnerami przygotował cykl wydarzeń poświęconych wybitnemu Polakowi.

Najważniejszym z nich jest historyczna konferencja naukowa w Jassach, organizowana na kilka dni przed 99 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę przez Instytut Polski we współpracy z Ambasadą Rzeczpospolitej Polskiej w Rumunii i Muzeum Zjednoczenia oraz Centrum Studiów Europejskich Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Alexandru Ioana Cuzy i Centrum Historii XX wieku Wydziału Historii Uniwersytetu im. Alexandru Ioana Cuzy. W wydarzeniu wezmą udział historycy z Polski i Rumunii. 

Konferencji będzie towarzyszył wernisaż wystawy poświęconej Józefowi Piłsudskiemu w Muzeum Zjednoczenia, w którym wezmą udział m.in. Ambasador RP w Rumunii Marcin Wilczek oraz dyrektor Instytutu Polskiego w Bukareszcie Agnieszka Skieterska.

Warto podkreślić, że Muzeum Zjednoczenia w Jassach mieści się w niezwykle symbolicznym miejscu – w pałacu, który w latach 1859-1862 był siedzibą władcy zjednoczonej Mołdawii i Wołoszczyzny, księcia Alexandru Ioana Cuzy. Natomiast w czasie I wojny światowej, po ewakuacji władz rumuńskich do Jassów, budynek ten był rezydencją króla Rumunii Ferdynanda. 

Ekspozycja poświęcona polskiemu mężowi stanu będzie prezentowana w muzeum do 27 listopada 2017 roku.

Program konferencji „Józef Piłsudski – mąż stanu Polski i Europy” w dniu 3 listopada 2017 roku: 

10.30 – wernisaż wystawy „Józef Piłsudski – mąż stanu Polski i Europy”

11.30 – początek polsko-rumuńskiej konferencji „Józef Piłsudski – mąż stanu Polski i Europy”:

1) Prof. Michał Klimecki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - „Józef Piłsudski w dziejach Polski i Europy"
2) Prof. Silviu Miloiu, Wołoski Uniwersytet w Târgoviște - „Józef Piłsudski jako dowódca wojskowy w rumuńskim piśmiennictwie okresu międzywojennego"
3) Prof. Adrian Vitalaru, Uniwersytet im. Alexandru Ioana Cuzy w Jassach - „Najwybitniejsza polska osobistość. Józef Piłsudski w raportach dyplomatycznych I wspomnieniach Alexandru Iacovaky"
4) Prof. Lucian Leuștean, Uniwersytet im. Alexandru Ioana Cuzy w Jassach - „Wizyta Marszałka Piłsudskiego w Rumunii w 1922 r."
5) Dr Bogdan-Alexandru Schipor, Instytut Historyczny im. A. D. Xenopola w Jassach - „Józef Piłsudski i sojusz polsko-rumuński w Europie po Locarno 1926"
6) Prof. Henryk Walczak, Uniwersytet Szczeciński - „Wizyta Marszałka Piłsudskiego w Rumunii w 1928 r."
7) Dr Daniel Hrenciuc, Kolegium Techniczne w Radowcach - „Wizyta Marszałka Piłsudskiego w Rumunii w 1932 r."

15.00 – zakończenie konferencji.

Referaty zostaną wygłoszone w językach rumuńskim i angielskim.

Wernisaż oraz konferencja odbędą się w Muzeum Zjednoczenia w Jassach, ul. Alexandru Lăpușneanu 14. Wystawę można oglądać do 27 listopada, od środy do niedzieli w godz. 10.00 – 17.00.

ie6_update_hello_we_are_in 2018! ...ie6_update_browser_is_old

ie6_update_install_one_of_alternatives

...ie6_update_and_then_come_back :)