Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera!

Ups! Coś poszło nie tak. Prosze spróbuj jeszcze raz. Adres mailowy musi być poprawny. Na jeden adres mailowy nie można subskrypować newslettera więcej niż jeden raz.

Zapisałeś się do newslettera. Prosimy potwierdzić tę decyzję poprzez kliknięcie w link, który wysłaliśmy do Ciebie mailem. Jeśli mail z linkiem aktywacyjnym trafił do spamu, oznacz wiadomość jako "nie spam".

W Rumunii o 100-leciu represji komunistycznych

Wybitni specjaliści z ośmiu krajów, w tym z Polski, wezmą udział w międzynarodowej konferencji „Stulecie rewolucji październikowej. 100 lat represji”, organizowanej przez Memoriał Ofiar Komunizmu i Ruchu Oporu i Uniwersytet Babeș-Bolyai. Partnerem wydarzenia, które w dniach 12-15 października odbędzie się w Klużu i Syhocie Marmaroskim jest Instytut Polski w Bukareszcie.

W Rumunii o 100-leciu represji komunistycznych

Wybuch rewolucji październikowej 1917 roku w Rosji zapoczątkował falę niezwykle brutalnych represji komunistycznych w wielu krajach  świata, w tym w Polsce i Rumunii. W związku z setną rocznicą tego wydarzenia i dwudziestą rocznicą wydania „Czarnej księgi komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania”, pierwszej tak kompleksowej publikacji opisującej zbrodnie w krajach komunistycznych, Memoriał Ofiar Komunizmu i Ruchu Oporu, a także Wydziały Studiów Europejskich oraz Historii i Filozofii Uniwersytetu Babeș-Bolyai w Klużu-Napoce, przy udziale Instytutu Polskiego w Bukareszcie i Fundacji Hanns Seidel organizują międzynarodową konferencję naukową poświęconą tematyce represji. Wydarzenie odbędzie się w dniach 12 października w Klużu-Napoce oraz 13-15 październikaw Memoriale Ofiar Komunizmu i Ruchu Oporu w Syhocie Marmaroskim.

Podczas konferencji swoje referaty wygłoszą m.in. jeden z autorów „Czarnej Księgi Komunizmu” Stéphane Courtois i wybitny znawca historii Rumunii Denis Deletant oraz dwóch historyków z Polski: prof. Patryk Pleskot z Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie oraz Anna Richter z Fundacji Ośrodka KARTA.

Patryk Pleskot (ur. 1980) prowadzi badania na tematy związane z historią społeczno-kulturalną i polityczną Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, epoką ruchu „Solidarność”, działalnością służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych oraz historią i historiografią francuską. Jego książka „Kłopotliwa panna S. Postawy polityczne Zachodu wobec Solidarności na tle stosunków z PRL (1980-1989)”  została nagrodzona w 2013 w Konkursie Książka Historyczna Roku, jest także autorem bardzo cenionej książki pt. „Zabić. Mordy polityczne PRL” wydanej w 2016 roku. Swój odczyt pt. „Opozycja w komunistycznej Polsce: ewolucja i represje” wygłosi 14 października.

Anna Richter (ur. 1980) pracuje w Ośrodku KARTA od 2008 roku jako redaktor prowadzący kwartalnika „Karta” i redaktorka innych wydawnictw. Obecnie we współpracy z Bogumiłem Luftem przygotowuje antologię rumuńskiej literatury faktu w XX wieku. Swój odczyt pt. „Jakie są nasze powinności względem ofiar sowieckich represji? Doświadczenie Ośrodka Karta w dokumentowaniu i publikowaniu historii Polski XX wieku” wygłosi 13 października.

Otwarcie konferencji odbędzie się 12 października, o godz. 11.00 w Audytorium im. Jeana Moneta, na Wydziale Studiów Europejskich Uniwersytetu Babeș-Bolyai w Klużu, ul. Emmanuel de Martonne nr 1.

Pozostała część konferencji, 13-15 października, odbędzie się w Memoriale Ofiar Komunizmu i Ruchu Oporu w Syhocie Marmaroskim, ul. Corneliu Coposu 4.

ie6_update_hello_we_are_in 2018! ...ie6_update_browser_is_old

ie6_update_install_one_of_alternatives

...ie6_update_and_then_come_back :)